Cài viber desktop báo lỗi access is denied năm 2024

Chip đã từng bị lỗi như vậy.Không thể nào khắc phục được,cho đĩa Win Xp vào rồi,nhấn "r'"thế mà có được đâu,cài lại win mà cũng không được,mà cái lỗi này thường là do ta tắt máy tình đột ngột như:Rút phích cắm chẳng hạn.Mà một khi đã bị lỗi như vậy 1 là lỗi RAM,2 là lỗi ổ cứng.Chip mang đi sửa bị lỗi ổ cứng thế mới xui xẻo, đành phải mất hoàn toàn dữ liệu.hic.Vì vậy các bạn nên cẩn thận nha

Bạn sẽ phải sử dụng các bước trong bài viết này để khôi phục lại hệ thống do một registry bị lỗi. Khi bạn đã thử các cách khác như System Restore nhưng vẫn không thành công và bạn nhận được những thông điệp tương tự như một trong những thông điệp dưới đây khi bạn khởi động lại máy tính với Windows XP.

- Windows XP could not start because the following file is missing or corrupt: WINDOWSSYSTEM32CONFIGSYSTEM

- Windows XP could not start because the following file is missing or corrupt: WINDOWSSYSTEM32CONFIGSOFTWARE

- Stop: c0000218 {Registry File Failure} The registry cannot load the hive (file): SystemRootSystem32ConfigSOFTWARE or its log or alternate

- System error: Lsass.exe

Khởi động Recovery Console

Bạn cần sử dụng Recovery Console trong Windows XP để khắc phục registry bị lỗi, nó yêu cầu bạn phải khởi động từ đĩa cài đặt Windows hoặc khởi động trực tiếp vào Recovery Console nếu nó đã được cài đặt. Làm theo các bước sau để vào chế độ Recovery Console từ đĩa cài đặt Windows XP.

1. Đặt đĩa Windows XP vào ổ đĩa.

2. Khởi động lại máy tính và chắc chắn rằng BIOS của bạn đã được thiết đặt khởi động từ đĩa CD.

3. Khi bạn nhìn thấy dòng lệnh sau thì nhấn phím space bar:

press any key to boot from cd...

4. Chờ đợi cho đến khi bạn thấy màn hình "Welcom to Setup" và nhấn phím "R" để vào Recovery Console

5.Chọn bản Windows mà bạn muốn load vào (thường là

1 nếu bạn không cài nhiều hệ điều hành)

6. Gõ password administrator và nhấn Enter.

7. Bây giờ bạn sẽ thấy dấu nhắc : C:Windows>

Sao chép files repair bằng cách dùng Recovery Console

Thủ tục này chỉ được áp dụng với Windows được cài trên ổ đĩa C, nếu bạn cài đặt Windows trên một ổ đĩa khác thì hãy thay kí tự ổ đĩa thích hợp trong thủ tục dưới đây:

Tại cửa sổ lệnh Recovery Console, gõ vào các dòng lệnh sau, gõ Enter sau mỗi dòng lệnh:

md tmp copy c:windowssystem32configsystem c:windows mpsystem.bak copy c:windowssystem32configsoftware c:windows mpsoftware.bak copy c:windowssystem32configsam c:windows mpsam.bak copy c:windowssystem32configsecurity c:windows mpsecurity.bak copy c:windowssystem32configdefault c:windows mpdefault.bak

delete c:windowssystem32configsystem delete c:windowssystem32configsoftware delete c:windowssystem32configsam delete c:windowssystem32configsecurity delete c:windowssystem32configdefault

copy c:windows epairsystem c:windowssystem32configsystem copy c:windows epairsoftware c:windowssystem32configsoftware copy c:windows epairsam c:windowssystem32configsam copy c:windows epairsecurity c:windowssystem32configsecurity copy c:windows epairdefault c:windowssystem32configdefault

Gõ exit để thoát khỏi Recovery Console. Máy tính của bạn sẽ khởi động lại và hãy nhấn F8 để chọn chế độ khởi động, bạn chọn chế độ Safe Mode.

Khởi động lại trong chế độ Safe Mode và tìm kiếm bản sao lưu gần nhất

Khởi động lại máy tính trong chế độ Safe Mode bằng cách nhấn F8 trong suốt quá trình khởi động và chọn Safe Mode. Trong chế độ Safe Mode, hãy chác chắn rằng các file và thư mục đang ở trạng thái hiện để bạn có thể nhìn thấy và truy cập vào chúng. Theo các bước sau để hoàn thành việc này:

1. Mở My Computer

2. Chọn menu Tools -> Folder Options

3. Chọn thẻ View

4. Phía dưới Hidden files and folders, chọn Show hidden files and folders, và bỏ chọn Hide protected operating system files (Recommended)

5. Chọn OK

Trong My Computer, nhấp kép lên ổ đĩa bạn cài Windows XP để xem danh sách tất cả các thư mục, sau đó nhấp kép lên thư mục "System Volume Information". Thư mục này bao gồm thời điểm khôi phục lại hệ thống trên máy tính của bạn. Thư mục này thường có dạng tương tự như sau:

_restore{EE42BEB8-700A-495F-8004-53D26C2E12C5}

Có lẽ bạn sẽ nhận được một thông báo lỗi cấm truy cập (access denied) tương tự như dưới đây khi thử truy cập vào thư mục System Volume Information

C:System Volume Information is not accessible. Access is denied.

Lỗi này thường tạo ra bởi vì người dùng là bạn không có quyền để thiết đặt trên thư mục này. Để khắc phục lỗi này, bạn theo các hướng dẫn trong bài này để lấy lại quyền truy cập. Mỗi version của Windows XP có sự khác nhau về cách thay đổi quyền này.

Một khi bạn đã có quyền truy cập đến snapshots, làm theo các hướng dẫn sau để sao chép bản snapshots mới nhất đến thư mục WindowsTMP để bạn truy cập vào.

1. Trong thư mục System Volume Information, chọn View -> Details để hiển thị ngày tháng của mỗi thư mục snapshots

2. Nhấp kép vào một thư mục không được tạo ra vào thời điểm hiện tại nhưng xa hơn trước thời điểm xảy ra sự cố.

3. Nhấp kép vào thư mục con Snapshot

4. Copy những file sau vào thư mục C:WindowsTMP

- _REGISTRY_USER_.DEFAULT - _REGISTRY_MACHINE_SECURITY - _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE - _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM - _REGISTRY_MACHINE_SAM

5. Thay đổi tên files bạn vừa copy trong C:WindowsTMP

- Rename _REGISTRY_USER_.DEFAULT to DEFAULT - Rename _REGISTRY_MACHINE_SECURITY to SECURITY - Rename _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE to SOFTWARE - Rename _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM to SYSTEM - Rename _REGISTRY_MACHINE_SAM to SAM

6. Khởi động lại máy tính một lần nữa với Recovery Console (tham khảo những hướng dẫn ở trên để làm điều này).

Thay thế file Repair với một bản sao lưu hiện tại của Registry

Sau khi khởi động lại máy tính và vào chế độ Recovery Console gõ vào các dòng lệnh sau tại cửa sổ lệnh để thay thế những file này với các bản sao lưu hiện tại. Bạn phải nhấn phím Enter sau mỗi lệnh.