Dđáp án chi tiết khảo sát 12 toán phú thọ năm 2024

Nội dung Đề KSCL môn Toán học sinh năm 2020 2021 sở GD ĐT Phú Thọ Bản PDF Ngày … tháng 03 năm 2021, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 Trung học Phổ thông môn Toán năm học 2020 – 2021. Đề KSCL môn Toán học sinh lớp 12 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Phú Thọ gồm 07 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết; kỳ thi nhằm rèn luyện kiến thức thường xuyên để hướng đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Trích dẫn đề KSCL môn Toán học sinh lớp 12 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Phú Thọ : + Một đội thanh niên tình nguyện của trường gồm 6 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh để cùng với các giáo viên tham gia đo thân nhiệt cho học sinh khi đến trường. Xác suất để chọn được 4 học sinh trong đó số học sinh nam bằng số học sinh nữ bằng? + Một mặt cầu có tâm O nằm trên mặt đáy của hình chóp tam giác đều S.ABC có tất cả các cạnh bằng nhau. Các đỉnh A, B, C thuộc mặt cầu. Biết bán kính mặt cầu bằng 3. Tổng độ dài l các giao tuyến của mặt cầu với các mặt bên của hình chóp thỏa mãn điều kiện nào sau đây? + Cho hình nón đỉnh S có đáy là đường tròn tâm O, thiết diện qua trục là tam giác đều. Mặt phẳng (P) đi qua S và cắt đường tròn đáy tại A, B sao cho AOB = 120 độ. Biết rằng khoảng cách từ O đến (P) bằng 3√13a/13. Thể tích của khối nón đã cho bằng?

Nguồn: sytu.vn

Dđáp án chi tiết khảo sát 12 toán phú thọ năm 2024

Bài kiểm tra thường xuyên Toán 12 trường THPT Phó Cơ Điều - Kiên Giang

giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh khối 12 đề bài kiểm tra thường xuyên Toán 12 trường THPT Phó Cơ Điều – Kiên Giang, nhằm các các em ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm học 2019 – 2020. Trích dẫn bài kiểm tra thường xuyên Toán 12 trường THPT Phó Cơ Điều – Kiên Giang : + Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: A. Trong không gian hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau. B. Trong không gian hai mặt phẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau. C. Trong không gian hai đường thẳng vuông góc với nhau có thể cắt nhau hoặc chéo nhau. D. Trong không gian hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau. [ads] + Hai anh em An và Bình cùng vay tiền ở ngân hàng với lãi suất 0.65% tháng với tổng số tiền vay là 500 triệu đồng. Giả sử mỗi tháng hai người đều trả ngân hàng một số tiền như nhau để trừ vào tiền gốc và lãi. Để trả hết tiền gốc và lãi cho ngân hàng thì An cần 6 tháng và Bình cần 9 tháng. Hỏi tổng số tiền mà hai anh em An và Bình phải trả ở tháng thứ nhất cho ngân hàng là bao nhiêu? (là tròn đến hàng đơn vị). + Bác An đem gửi tổng số tiền 320 triệu đồng ở hai loại kỳ hạn khác nhau. Bác gửi 140 triệu đồng theo kỳ hạn ba tháng với lãi suất 2.1% một quý. Số tiền còn lại bác An gửi theo kỳ hạn một tháng với lãi suất 0.73% một tháng. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi kỳ hạn số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho kỳ hạn tiếp theo. Sau 15 tháng kể từ ngày gửi bác An đi rút tiền. Tính gần đúng đến hàng đơn vị tổng số tiền lãi thu được của bác An.

%20lop%2012%20mon%20Toan%20nam%202017%202018%20truong%20Trung%20Vuong%20TP.%20HCM.png)

Đề kiểm tra tập trung lần 3 học kì 1 (HK1) lớp 12 môn Toán năm 2017 2018 trường Trưng Vương TP. HCM

Nội dung Đề kiểm tra tập trung lần 3 học kì 1 (HK1) lớp 12 môn Toán năm 2017 2018 trường Trưng Vương TP. HCM Bản PDF Đề kiểm tra tập trung lần 3 HK1 Toán lớp 12 năm 2017 – 2018 trường Trưng Vương – TP. HCM mã đề 357 gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm khách quan và 3 bài toán tự luận, tổng thời gian làm bài là 60 phút, nội dung kiểm tra thuộc các chủ đề: lũy thừa – mũ – logarit và mặt nón – mặt trụ – mặt cầu, đề kiểm tra có đáp án.

Dđáp án chi tiết khảo sát 12 toán phú thọ năm 2024

Đề kiểm tra chất lượng Toán 12 năm 2022 - 2023 trường THPT chuyên Thái Bình

giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra chất lượng cuối năm môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT chuyên Thái Bình, tỉnh Thái Bình (mã đề 132); kỳ thi được diễn ra vào Chủ Nhật ngày 07 tháng 05 năm 2023. Trích dẫn Đề kiểm tra chất lượng Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT chuyên Thái Bình : + Một hộp chứa 25 quả cầu gồm 10 quả màu đỏ được đánh số từ 1 đến 10 và 15 quả màu xanh được đánh số từ 1 đến 15. Lấy ngẫu nhiên hai quả từ hộp đó, xác suất để lấy được hai quả khác màu đồng thời tích hai số ghi trên chúng là số chẵn bằng? + Cho khối nón có đỉnh S đáy là hình tròn (O;R), chiều cao bằng 8 và thể tích bằng 800/3. Gọi A và B là hai điểm thuộc đường tròn đáy sao cho AB = 12. Gọi C, D lần lượt là các điểm đối xứng với A, B qua O. Khoảng cách giữa hai đường thẳng CD và SA bằng? + Trong không gian Oxyz, cho A(0;0;10), B(3;4;6). Xét các điểm M thay đổi sao cho MB luôn vuông góc OA và tam giác OAM có diện tích bằng 15. Giá trị lớn nhất của độ dài đoạn thẳng MB thuộc khoảng nào dưới đây?

Dđáp án chi tiết khảo sát 12 toán phú thọ năm 2024

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2019 - 2020 liên trường THPT - Thanh Hóa

Nhằm chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán, thứ Sáu ngày 03 tháng 07 năm 2020, một số trường THPT thuộc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Toán đối với học sinh khối 12 năm học 2019 – 2020. Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2019 – 2020 liên trường THPT – Thanh Hóa mã đề 001 gồm có 05 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài thi là 90 phút. Trích dẫn đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2019 – 2020 liên trường THPT – Thanh Hóa : + Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm sáu chữ số phân biệt được chọn từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6. Chọn ngẫu nhiên một số từ S, tính xác xuất để số được chọn có tổng của ba chữ số thuộc hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm lớn hơn tổng của ba chữ số còn lại 3 đơn vị. [ads] + Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại A. Khoảng cách từ đường thẳng AA’ đến mặt phẳng (BCC’B’) bằng khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (ABC’) và cùng bằng 1. Góc giữa hai mặt phẳng (ABC’) và (ABC) bằng x. Tính tan x khi thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ nhỏ nhất. + Cho hàm số bậc ba y = f(x) có đồ thị như trong hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y = f(|x| + m – 2020) có 5 điểm cực trị?