Giải bài 76 trang 37 sgk toán 7 tập 1 năm 2024

Đề bài

Kết quả cuộc Tổng điều tra dân số ở nước ta tính đến 0 giờ ngày 1/4/1999 cho biết: Dân số nước ta là 76324753 người trong đó có 3695 cụ từ 100 tuổi trở lên

Em hãy làm tròn các số 76324753 và 3695 đến hàng chục hàng trăm, hàng nghìn.

Hướng dẫn giải

- Làm tròn số 76324753

Đến hàng chục là 7634750

Đến hàng trăm là 7634800

Đến hàng chục là 7632500

- Làm tròn số 3695

Đến hàng chục là 3700

Đến hàng trăm là 3700

Đến hàng nghìn là 4000

Có thể bạn quan tâm

Kết quả cuộc Tổng điều tra dân số ở nước ta tính đến \(0\) giờ ngày \(1/4/1999\) cho biết: Dân số nước ta là \(76 324 753\) người trong đó có \(3695\) cụ từ \(100\) tuổi trở lên.

Em hãy làm tròn các số \(76 324 753\) và \(3695\) đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trường hợp 1: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn \(5\) thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số \(0.\)

Ví dụ: Làm tròn số \(86,149\) đến chữ số thập phân thứ nhất ta thu được số \(86,1\)

Làm tròn số \(542\) đến hàng chục ta được \(540\)

Trường hợp 2: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng \(5\) thì ta cộng thêm \(1\) vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số \(0.\)

Ví dụ: Làm tròn số \(0,0861\) đến chữ số thập phân thứ \(2\) ta được số \(0,09\).

Làm tròn số \(1573\) đến hàng trăm ta được \(1600\).

Lời giải chi tiết

Làm tròn số \(76 324 753\):

đến hàng chục là \(76 324 750\) (số bỏ đi là \(3<5\));

đến hàng trăm là \(76 324 800\) (số bỏ đi là \(5=5\));

đến hàng nghìn là \(76 325 000\) (số bỏ đi là \(7>5\));

Làm tròn số \(3695\):

đến hàng chục là \(3700\) (số bỏ đi là \(5=5\) cộng thêm \(1\) vào số đứng trước \(9+1=10\) nhớ \(1\) vào hàng trăm do đó bằng \(3700\));

Bài 76 trang 37 SGK Toán 7 với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán 7. Tài liệu được biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết các bài tập tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán. Chúc các bạn học tập tốt!

Bài 76 trang 37 SGK Toán 7 tập 1

Bài 76 (SGK trang 37): Kết quả cuộc Tổng điều tra dân số ở nước ta tính đến 0 giờ ngày 1/4/1999 cho biết: Dân số nước ta là 76324753 người trong đó có 3695 cụ từ 100 tuổi trở lên. Em hãy làm tròn các số 76324753 và 3695 đến hàng chục hàng trăm, hàng nghìn.

Hướng dẫn giải

Quy tắc làm tròn số

+ Trường hợp 1: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0.

+ Trường hợp 2: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0.

Lời giải chi tiết

- Làm tròn số 76324753

Đến hàng chục là 76324750 (chữ số bỏ đi là 3 < 5)

Đến hàng trăm là 76324800 (chữ số bỏ đi là 5 = 5)

Đến hàng nghìn là 76325000 (chữ số bỏ đi là 7 > 5)

- Làm tròn số 3695

Đến hàng chục là 3700 (chữ số bỏ đi là 5 = 5)

Đến hàng trăm là 3700 (chữ số bỏ đi là 9 > 5)

Đến hàng nghìn là 4000 (chữ số bỏ đi là 6 > 5)

----> Bài tiếp theo: Bài 77 trang 37 38 SGK Toán 7 tập 1

---------

Trên đây là lời giải chi tiết Toán lớp 7 trang 37 bài 76 cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chương 1 Số hữu tỉ. Số thực Toán 7 Tập 1. Với lời giải hướng dẫn chi tiết các bạn có thể so sánh kết quả của mình từ đó nắm chắc kiến thức Toán lớp 7. Chúc các bạn học tốt và nhớ thường xuyên tương tác với GiaiToan.com để có thêm nhiều tài liệu chất lượng miễn phí nhé! Một số tài liệu liên quan: Lý thuyết Toán 7, Luyện tập Toán 7, Giải Toán 7, ...

Câu 76. Kết quả cuộc Tổng điều tra dân số ở nước ta tính đến 0 giờ ngày 1/4/1999 cho biết: Dân số nước ta là \(76 324 753\) người trong đó có \(3695\) cụ từ \(100\) tuổi trở lên.

Em hãy làm tròn các số \(76 324 753\) và \(3695\) đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn.

Giải:

Làm tròn số \(76 324 753\):

  • đến hàng chục là \(76 324 750\) (số bỏ đi là \(3<5\));
  • đến hàng trăm là \(76 324 800\) (số bỏ đi là \(5=5\));
  • đến hàng nghìn là \(76 325 000\) (số bỏ đi là \(7>5\));

Làm tròn số \(3695\):

đến hàng chục là \(3700\) (số bỏ đi là \(5=5\) cộng 1 thêm vào số đứng trước \(9+1=10\) nhớ \(1\) vào hàng trăm do đó bằng \(3700\));