Mẫu báo cáo bảo trì thiết bị

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo số lượng máy móc thiết bị hàng tháng

  1. Mã tài liệu: HC­04­BM02 QUY ĐỊNH BẢO TRÌ, BẢO HÀNH Phiên bản: Ver 5.0 Ngày ban hành:  BÁO CÁO SỐ LƯỢNG MÁY MÓC THIẾT BỊ HÀNG THÁNG Sổ bổ  STT Tên máy móc thiết bị Quy cách Đơn vị Sl đầu kỳ Sl hư hỏng sung Sl cuối kỳ Giải trình                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Trang chủ » Biểu mẫu » Tải mẫu biên bản và báo cáo kiểm tra bảo dưỡng định kỳ và khắc phục sự cố đột xuất trạm khí tượng thủy văn

Tải mẫu biên bản và báo cáo kiểm tra bảo dưỡng định kỳ và khắc phục sự cố đột xuất ban hành kèm theo Thông tư số 70/2015/TT-BTNMT

Mẫu biên bản và báo cáo kiểm tra bảo dưỡng định kỳ và khắc phục sự cố đột xuất ban hành kèm theo Thông tư số 70/2015/TT-BTNMT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                          ………, ngày ….. tháng … năm 20….

BIÊN BẢN

KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ

Trạm KTTV tự động: ……………………………..

Căn cứ kế hoạch bảo dưỡng định kỳ các trạm, hệ thống quan trắc KTTV tự động năm………. đã được đơn vị quản lý (Đài) …………………………… phê duyệt.

Hôm nay ngày …… tháng….năm 20…., tại trạm KTTV tự động ………………………… chúng tôi gồm:

Về phía đoàn thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng và thay thế thiết bị định kỳ:

1. Ông (Bà):……………………………………….. chức vụ, đơn vị ………………………………………………………

2. Ông (Bà):………………………………………. chức vụ, đơn vị: ………………………………………………………

Về phía trạm đo KTTV tự động (nếu trạm thuê trông coi ghi người hợp đồng trông coi)

1. Ông (Bà): ………………………………………. chức vụ…………………………………………………………………

2. Ông (Bà):……………………………………….. chức vụ…………………………………………………………………

Đã cùng nhau thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế thiết bị định kỳ tại trạm quan trắc KTTV tự động (trước hoặc sau mùa mưa lũ) năm 20…. Với các nội dung sau:

I. Công tác kiểm tra: (thực hiện đầy đủ các nội dung tại Điều 7 của Quy định này).

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

II. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế thiết bị định kỳ: (tuân thủ quy định tại Điều 8 và 9 của Quy định này).

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

III. Đánh giá hoạt động của trạm: (đánh giá hoạt động của trạm trước và sau khi thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế thiết bị).

………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. Đề xuất kiến nghị:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

>>> Tải mẫu biên bản, báo cáo kiểm tra bảo dưỡng định kỳ và khắc phục sự cố đột xuất trạm khí tượng thủy văn

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

  •  Các trường hợp trả lại đơn khởi kiện dân sự theo bộ luật tố tụng dân sự 2015
  •  Thời hiệu khởi kiện theo quy định Bộ luật dân sự 2015

    Để được tư vấn về lĩnh vực dân sự quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 1900 6178 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: . Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Mẫu báo cáo bảo trì thiết bị