normann là gì - Nghĩa của từ normann

normann có nghĩa là

Normann?Anh ấy idiet giống như Na Uy anh ấy trông giống như một củ khoai tây

Thí dụ

Na Uy Normann Potatp

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết normann là gì - Nghĩa của từ normann