Hướng dẫn cài đặt phần mềm etabs năm 2024

Tải ETABS 21 bản đầy đủ, CSI ETABS Ultimate 21 đây là bộ phần mềm thiết kế và phân tích cấu trúc tòa nhà 2D / 3D cung cấp một bộ công cụ toàn diện để phân tích các vấn đề về kết cấu. Nó cung cấp một loạt các công cụ sáng tạo và mang tính cách mạng để nghiên cứu và phát triển tòa nhà 3D. Sử dụng CSI ETABS 21.0 sẽ giúp việc tạo các thiết kế phân tích dễ dàng và nhanh chóng hơn. Nhanh chóng hiểu kết quả phân tích và thiết kế của ngay cả những mô hình lớn nhất và phức tạp nhất cần phân tích. Nó cũng cung cấp khả năng truy cập nhanh vào nhiều định dạng và tính năng, hiển thị, chuyển đổi kết quả, xem xét và xuất bảng dữ liệu báo cáo. Kiểm tra trước khi in Hoặc xuất các định dạng phổ biến khác. ETABS Ultimate cung cấp khả năng thiết kế tiên tiến chưa từng có và các công cụ biểu diễn đồ họa, bản vẽ, sơ đồ, báo cáo và hình ảnh hóa toàn diện cho nhiều nhu cầu kiến trúc.

Download ETABS v21 Full

Kích thước: 1.0 GB Link tải Google drive: DOWNLOAD

Hướng dẫn cài đặt

 • Tải về và giải nén
 • Chạy file ETABSv2100LegacySetup để cài đặt
 • Chọn I accept… -> Next

Hướng dẫn cài đặt phần mềm etabs năm 2024

 • Nhấn Next
 • Rồi Next tiếp
 • Chọn Use Standalone License -> Next

Hướng dẫn cài đặt phần mềm etabs năm 2024

 • Chọn Install để cài đặt
 • Chọn Close để đóng lại
 • Sau khi hiện ra hình dưới, chờ nó tự động tắt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm etabs năm 2024

 • Nhấn Finish
 • Truy cập vào đường dẫn như hình dưới, mở file CSiNativeImageGen với Run as Adminstrator

Hướng dẫn cài đặt phần mềm etabs năm 2024

 • Bấm 2 lần phím F4, sau đó giữ nguyên
 • Vào thư mục patch, chạy file etabs_v21_kg với Run as administrator
 • Sau khi hiện ra tab như dưới, nhập

Name: lavteam.org Password: 91CF02CE-F629FDFF-9955E9FE-6C230F0D

Hướng dẫn cài đặt phần mềm etabs năm 2024

 • Nhấn OK
 • Sau khi chạy file trên sẽ tạo ra file lservrc, copy 2 file như hình dưới

Hướng dẫn cài đặt phần mềm etabs năm 2024

 • Vào đường dẫn như hình dưới, click chuột phải -> Paste

Hướng dẫn cài đặt phần mềm etabs năm 2024

 • Vào đường dẫn như hình dưới, click chuột phải -> Paste

Hướng dẫn cài đặt phần mềm etabs năm 2024

 • Hoàn tất

BƯỚC 2: Truy cập vào file vừa giải nén, click đúp vào file cài đặt ETABSv2000LegacySetup_techconedu.com

BƯỚC 3: Chọn Next

Hướng dẫn cài đặt phần mềm etabs năm 2024

BƯỚC 4: Chọn I accept… -> Next

BƯỚC 5: Chọn Next

BƯỚC 6: Chọn Next

BƯỚC 7: Chọn Use Standalone License -> Next

BƯỚC 8: Chọn Install

Hướng dẫn cài đặt phần mềm etabs năm 2024

BƯỚC 9: Chọn CLose

Hướng dẫn cài đặt phần mềm etabs năm 2024

BƯỚC 10: Sau khi hiện ra tab dưới, chờ nó tự động tắt

BƯỚC 11: Chọn Finish

Hướng dẫn cài đặt phần mềm etabs năm 2024

BƯỚC 12: Truy cập vào đường dẫn như hình dưới, mở file CSiNativeImageGen với Run as Adminstrator

Hướng dẫn cài đặt phần mềm etabs năm 2024

BƯỚC 13: bấm 2 lần F4, sau đó để nguyên tab ở đây.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm etabs năm 2024

BƯỚC 14: Vào lại file đã giải nén, vào thư mục Crack, chạy file etabs_v20_kg với Run as administrator