Các phương trình hóa học lớp 10 thuong gap năm 2024

 • Các phương trình hóa học lớp 10 thuong gap năm 2024
 • * Lớp 1
  • Lớp 2
  • Lớp 3
  • Lớp 4
  • Lớp 5
  • Lớp 6
  • Lớp 7
  • Lớp 8
  • Lớp 9
  • Lớp 10
  • Lớp 11
  • Lớp 12
  • Thi chuyển cấp
  • Các phương trình hóa học lớp 10 thuong gap năm 2024
   • Mầm non

    • Tranh tô màu
    • Trường mầm non
    • Tiền tiểu học
    • Danh mục Trường Tiểu học
    • Dạy con học ở nhà
    • Giáo án Mầm non
    • Sáng kiến kinh nghiệm
   • Học tập

    • Giáo án - Bài giảng
    • Luyện thi
    • Văn bản - Biểu mẫu
    • Viết thư UPU
    • An toàn giao thông
    • Dành cho Giáo Viên
    • Hỏi đáp học tập
    • Cao học - Sau Cao học
    • Trung cấp - Học nghề
    • Cao đẳng - Đại học
   • Hỏi bài

    • Toán học
    • Văn học
    • Tiếng Anh
    • Vật Lý
    • Hóa học
    • Sinh học
    • Lịch Sử
    • Địa Lý
    • GDCD
    • Tin học
   • Trắc nghiệm

    • Trắc nghiệm IQ
    • Trắc nghiệm EQ
    • KPOP Quiz
    • Đố vui
    • Trạng Nguyên Toàn Tài
    • Trạng Nguyên Tiếng Việt
    • Thi Violympic
    • Thi IOE Tiếng Anh
    • Kiểm tra trình độ tiếng Anh
    • Kiểm tra Ngữ pháp tiếng Anh
   • Tiếng Anh

    • Luyện kỹ năng
    • Giáo án điện tử
    • Ngữ pháp tiếng Anh
    • Màu sắc trong tiếng Anh
    • Tiếng Anh khung châu Âu
    • Tiếng Anh phổ thông
    • Tiếng Anh thương mại
    • Luyện thi IELTS
    • Luyện thi TOEFL
    • Luyện thi TOEIC
   • Khóa học trực tuyến

    • Tiếng Anh cơ bản 1
    • Tiếng Anh cơ bản 2
    • Tiếng Anh trung cấp
    • Tiếng Anh cao cấp
    • Toán mầm non
    • Toán song ngữ lớp 1
    • Toán Nâng cao lớp 1
    • Toán Nâng cao lớp 2
    • Toán Nâng cao lớp 3
    • Toán Nâng cao lớp 4

Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phần dưới tổng hợp Top 46 phản ứng hóa học của các Anken quan trọng, thường gặp đã học trong chương trình Hóa học Cấp 2, Cấp 3 giúp bạn dễ dàng cân bằng phương trình hóa học về Anken hơn.

Phản ứng hóa học của Anken

Quảng cáo

Eten (C2H4)

 • CH2=CH2 + H2 → CH3–CH3
 • CH2=CH2 + Br2 → CH2Br–CH2Br
 • CH2=CH2 + Cl2 → CH2Cl–CH2Cl
 • CH2=CH2 + HCl → CH2Cl–CH3
 • CH2=CH2 + HBr → CH2Br–CH3
 • CH2=CH2 + H2O → CH2OH–CH3
 • CH2=CH2 + H2SO4 → CH3–CH2OSO3H
 • nCH2=CH2 → (-CH2-CH2 -)n
 • C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O
 • 3CH2=CH2 + 4H2O + 2KMnO4 → 3OH-CH2-CH2 – OH + 2MnO2 + 2KOH
 • CH2=CH2 + O2 → CH3CHO

Propen (Propilen - C3H6)

 • CH3-CH=CH2 + H2 → CH3–CH2–CH3
 • CH2=CH–CH3 + Br2 → CH2Br–CHBr–CH3
 • CH2=CH–CH3 + Cl2 → CH2Cl–CHCl– CH3
 • CH2=CH–CH3 + HCl → CH3–CHCl–CH3
 • CH2=CH–CH3 + HBr → CH3-CHBr–CH3
 • CH2=CH–CH3 + H2O → CH3-CHOH–CH3
 • CH2=CH–CH3 + H2SO4 → CH3–CHOSO3H–CH3
 • nCH2=CH–CH3 → (-CH2–CH(CH3) -)n
 • 2C3H6 + 9O2 → 6CO2 + 6H2O
 • 3CH2=CH–CH3 + 4H2O + 2KMnO4 → 3OH-CH2–CH(OH)– CH3 + 2MnO2 + 2KOH

Quảng cáo

Buten (C4H8)

 • CH3-CH=CH–CH3 + H2 → CH3–CH2–CH2–CH3
 • CH2=CH–CH2–CH3 + H2 → CH3–CH2–CH2–CH3
 • CH2 = C(CH3)–CH3 + H2 → CH3–CH(CH2)–CH3
 • CH2=CH–CH2– CH3 + Br2 → CH2Br–CH2Br–CH2 - CH3
 • CH3-CH=CH–CH3 + Br2 → CH3-CHBr–CHBr-CH3
 • CH2 = C(CH3)–CH3 + Br2 → CH2Br–C(CH3)Br–CH3
 • CH2=CH–CH2–CH3 + HBr → CH3-CHBr–CH2–CH3
 • CH3- C(CH3)=CH2 + HBr → CH3–C(CH3)Br–CH3
 • CH3-CH=CH–CH3 + HBr → CH3–CH2–CHBr-CH3
 • CH3-CH=CH–CH3 + HCl → CH3–CH2–CHCl-CH3
 • CH3 - C(CH3)=CH2 + HCl → CH3–C(CH3)Cl–CH3
 • CH2=CH-CH2-CH3 + HCl → CH3–CHCl–CH2–CH3
 • nCH3-CH=CH–CH3 → (-CH(CH3)–CH(CH3)-)n
 • C4H8 + 6O2 → 4CO2 + 4H2O
 • 3C4H8 + 4H2O + 2KMnO4 → 3C4H8(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH

Penten (C5H10)

 • C5H10 + H2 → CH3–CH2–CH2–CH3
 • C5H10 + Br2 → C5H10Br2
 • CH2=CH–CH2– CH2–CH3 + HBr → CH3-CHBr–CH2–CH2–CH3
 • CH3- C(CH3)=CH–CH3 + HBr → CH3–C(CH3)Br–CH2 -CH3
 • CH3-CH=CH–CH2–CH3 + HBr → CH3–CH2–CHBr–CH2–CH3
 • CH2 = C(CH3)–CH2–CH3 + HBr → CH3–C(CH3)Br–CH2–CH3
 • CH2=CH–CH(CH3)–CH3 + HBr → CH3–CHBr–CH(CH3)–CH3
 • nCH3-CH=CH–CH2–CH3 → (-CH(CH3)–CH(CH2CH3)-)n
 • 2C5H10 + 15O2 → 10CO2 + 10H2O
 • 3C5H10 + 4H2O + 2KMnO4 → 3C5H10(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti's ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official