Giải bài tập sách kinh tế vĩ mô năm 2024

 • 1. G Ọ C PGS.TS. HOÀNG YÊN H Ư Ớ N G D Ẫ N G I Ả I B À I T Ậ P K I N H T Ế v i M Ô tị oe ịịl ị NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HA NỘI - 2007
 • 2.
 • 3. C L Ụ C LỜI NÓI ĐẨU 5 Bài Ì Tổng quan về kinh tế vĩ mô 7 Bài 2 Số liệu kinh tế vĩ mô li Bài 3 Sản xuất và phân phối thu nhập quốc dân 23 Bài 4 Tăng trưởng kinh tế 42 Bài 5 Thất nghiệp 68 Bài 6 Tiền tệ và lạm phát 78 Bài 7 Nền kinh tế mở 87 Bài 8 Giới thiệu những biến động kinh tế 706 Bài 9 Tổng cầu ì 118 Bài 10 Tổng cầu l i 132 Bài l i Tổng cung 756 Bài 12 Cuộc tranh luận về chính sách kinh tế vĩ mô 170 Bài 13 Nền kinh tế mở trong ngán hạn 180 Bài 14 Lý thuyết về chu kỳ kinh doanh thực tế 208 Bài 15 Tiêu dùng 214 Bài 16 Bàn về vấn đề nợ chính phủ 229 Bài 17 Đầu tư 236 Bài 18 Cung tiền và cầu tiền 245 3
 • 4.
 • 5. Ờ I NÓI Đ Ầ U Khi nghiên cứu bất kỳ môn học nào, bạn đều phải trải qua hai công đoạn: thu tươm kiến thức và luyện tập khả năng vận dụng. Là sinh viên, bạn thu tươm kiến thức thông qua việc nghe giảng, đọc giáo trình và tài liệu liên quan. Để rèn luyện và nâng cao khả năng vận dụng những kiến thức đã thu lượm được, bạn tóm tắt và ghi nhớ những điều đã học, sau đó suy nghĩ để trả lời các câu hỏi và giải bài tập. Khi thực hiện công đoạn hai này, bạn có thể gặp một số khó khăn. Có thể bạn không biết bản tóm tắt của mình đã bao gồm hết các nội dung chủ yếu chưa. Cũng có thể bạn không biết cách trả }ời câu hỏi và giải bài tập. Ngay cả khi làm được điều đó, có thể bạn vẫn băn khoăn không biết mình đã đi đến kết quả đúng chưa. Cuốn Hướng dấn giải bài tập kinh tế vĩ mô này giúp bạn tháo gỡ những khó khăn đổ khi học môn kinh tế vĩ mô. Cuốn sách trà lời tất cả các cáu hỏi ôn tập và giải tất cả các bài tập vận dụng ghi trong phần cuối của mỗi bài giảng trong cuốn Bài giảng kinh tê vĩ mô (Nguyễn Văn Ngọc, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dán, 2007). Vì vậy, nó là trợ thủ đắc lực cho bạn khi học các khóa học kinh tế vĩ mô được thiết kế dựa trên cuốn sách này. Nó cũng có tác dụng tốt đối với các khóa học kinh tế vĩ mô khác, vì nhìn chung các chương trình kỉnh tế vĩ mô có nhiều điểm tương đổng. Để tạo thuận lợi cho bạn khi sử dụng cuốn sách này, chúng tôi cho ìn lại cả phần tóm tắt nội dung, câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng trong cuốn Bài giảng kinh tế vĩ mô. Cách làm này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bạn khi nghiên cứu cuốn sách: bạn không cẩn có cuốn Bài giảng kinh tế vĩ mô bên cạnh khi nghiên cứu nó. Hy vọng cuốn sách này sẽ hữu ích và trở thành người bạn gần gũi của bạn! Tác giả 5
 • 6.
 • 7. quan về kinh tếvĩm B à i 1 T Ổ N G Q U A N V Ề K I N H T Ế v ĩ M Ô I. TÓM TẮT NỘI DUNG Kinh tế vĩ mô là bộ môn khoa học nghiên cứu hoạt động của nền kinh tế vói Ì cách một tổng thể. Nó nghiên cứu nhiều chủ đề, trong đó có sự tăng trưởng củ thu nhập, sự thay đổi của mức giá chung và tỷ lệ thất nghiệp. Nhà kinh tế vĩ m vừa tìm cách lý giải các biến cố kinh tế, vừa nêu ra những khuyến nghị chín sách nhằm cải thiện kết quả hoạt động của nền kỉnh tế. Để hiểu được nền kinh tế cực kỳ đa dạng và phức tạp, các nhà kinh tế s dụng nhiều mô hình. Đây là hình thức đơn giản của lý thuyết giúp chúng ta cl ra phương thức tác động của các biến ngoại sinh đối với các biến nội sinh. Ngh thuật của kinh tế học nói chung và kinh tế vĩ mô nói riêng là đánh giá xem ni hình có nắm bắt được đúng các mối quan hệ kinh tế chủ yếu không. Vì khôn có mô hình nào lý giải được mọi vấn đê, nên nhà kinh tế vĩ mô sử dụng các m hình khác nhau để đạt được những mục tiêu nghiên cứu khác nhau. Một ví dụ đơn giản, nhưng rất hữu ích và được sử dụng phổ biến trong kir tế học là mô hình về thị trường bánh mỹ. Mô hình này bao gồm ba phưỡn trình: phương trình thứ nhất biểu thị hàm cầu, phương trình thứ hai biểu thị hài cung, còn phương trình thứ ba biểu thị điều kiện cân bằng. Trong mô hình nà giá bánh mỹ, tổng thu nhập và giá bột mỳ là biến ngoại sinh, còn lượng cáu > lượng cung là biến nội sinh. Sự điều chỉnh của giá cả đóng vai trò quan trọng trong các mô hình kinh tế mô. Giả định giá cả linh hoạt hàm ý giá cả có thể điều chỉnh nhanh chóng để đi lại những thay đổi diễn ra trên thị trường. Giả định giá cả cứng nhắc hàm ý giá điều chỉnh chậm chạp khi có những thay đổi trong điều kiện cung cầu. Đây là h giả định cơ bản thường thấy trong các mô hình kinh tế vĩ mô. Hầu hết các ni kinh tế vĩ mô đều tin rằng mô hình cân bằng thị truồng (giả định giá cả linh hoa mô tả chính xác nền kinh tế trong dài hạn, nhưng để mô tả đúng sự vận hành ci nền kinh tế trong ngắn hạn, chúng ta cần tới mô hình giá cả cứng nhắc. Kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Kinh tế mô nghiên cứu phương thức ra quyết định của các hộ gia đình và doanh nghiệ
 • 8. BÀI TẬP KINH TẾvĩ MÔ cũng như tác động qua lại giữa các tác nhân kinh tế này trên từng thị trường cụ thể. Kinh tế vĩ mô nghiên cứu hoạt động của nền kinh tế vói tư cách một tổng thể và các chính sách mà chính phủ thực hiện để tác động tới các tổng lượng kinh tế. Vì biến cố kinh tế vĩ mô phát sinh từ nhiều tác động qua lại mang tính chất vi mô, nên nhà kinh tế vĩ mô sử dụng nhiều công cụ được phát triển trong môn kinh tế vi mô. li. CÂU HỎI ÔN TẬP 1. Hãy giải thích sự khác nhau giữa kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô. Hai bộ mô khoa học này có quan hệ với nhau như thếnào? &rú lèn Kinh tế vi mô nghiên cứu cách thức ra quyết định của các hộ gia đình và doanh nghiệp cá biệt cũng như tác động qua lại giữa họ với nhau. Mô hình kinh tế vi mô về hộ gia đình và doanh nghiệp được thiết lập dựa trên nguyên tắc tối ưu hoa. Nghĩa là, hộ gia đình và doanh nghiệp được giả định là tìm cách đạt được mối lợi tối đa từ khối lượng nguồn lực hiện có. Ví dụ, khi đưa ra quyết định mua hàng, hộ gia đình tìm cách tối đa hoa ích lợi, tức thoa mãn tối đa nhu cầu của mình, còn các doanh nghiệp đưa ra quyết định sản xuất thứ gì, mỗi thứ bao nhiêu để tối đa hoa lợi nhuận. Ngược lại, kinh tế học vĩ mô nghiên cứu nền kinh tế với tư cách một tổng thể. Nó tập trung vào những vấn dề như: các yếu tố quyết định tổng sản lượng, việc làm, mức giá chung và tỷ giá hối đoái. Vì các biến số kinh tế vĩ mô là kết quả của sự tương tác giữa hàng triệu hộ gia đình và doanh nghiệp, nên chúng ta có thể nhận định rằng kinh tế vi mô là cơ sờ cho kinh tế vĩ mô. 2. Tại sao các nhà kình tế lập ra những mô hình?
 • 9. quan về kinh tế vĩ mô hoạt. Song trong nhiều trường hợp, giá cả linh hoạt không phải là giả định thực tế. Ví dụ, các hợp đồng lao động thường quy định tiền lương cho khoảng thời gian dài tới 3 năm, các công ty phát hành tạp chí chỉ thay đổi giá bán từ 3 đến 4 năm một lần. 4. Khi nào giả định cán bằng thị trường được coi là thích hợp và khi nào thì không? £7«ỉ lồi Hầu hết các nhà kinh tế vĩ mô đểu tin rằng tính linh hoạt của giá cả là một giả định hợp lý để nghiên cứu cấc vấn đề kinh tế dài hạn. Trong dài hạn, giá cả điều chỉnh để đáp lại những thay đổi trong cung, cầu hoặc cả hai, cho dù trong ngắn hạn giá cả có thể điều chỉnh chậm chạp hay cứng nhắc. III. BÀI TẬP VẬN DỤNG Ì. Theo bạn trong thời gian qua có những vấn đề kinh tế vĩ mô nào? j£ồi giói Hai vấn đề nổi cộm được nhiều người quan tâm là lạm phát và thất nghiệp. Hiện nay tỷ lệ thất nghiệp (6%) và lạm phất (trên 6%) đang ở mức cao. Vì vậy, chính phủ đang tập trung nhiều nỗ lực vào việc xử lý hai vấn đề này. Những vấn đề khác như tăng trưởng, hiệu quả đầu tư, nợ chính phủ, tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán và khả năng cạnh tranh quốc tế cũng được xã hội quan tâm, nhưng không nghiêm trọng. 2. Theo bạn, một bộ môn khoa học phải có những đặc trưng cơ bản nào? Lĩnh vực nghiên cứu nền kinh tế có những đặc trưng đó không? Theo bạn có nên gọi kinh tế vĩ mô là bộ môn khoa học không? Tại sao nên và tại sao không nên? JÊỀti tị l à ì Nhiều triết gia tin rằng tất cả các bộ môn khoa học đều có đặc điểm chung là sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học để thiết lập các mối liên hệ ổn định. Các nhà khoa học dựa vào số liệu, thường do các cuộc thực nghiệm có kiểm soát cung cấp, để ủng hộ hoặc bấc bỏ một giả thuyết. Các nhà kinh tế gặp khó khăn nhiều hơn trong việc sử dụng thực nghiệm. Họ không thể tiến hành thực nghiệm có kiểm soát đối vối nền kinh tế, mà phải dựa vào quá trình phát ưiển tự nhiên của nó để thu thập số liệu. Kinh tế học thực sự là một khoa học trong chừng mực mà các nhà kinh tế có thể sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học, hình thành các giả thuyết và kiểm định chúng. 9
 • 10. BÀI TẬP KINH TẾvĩ MÔ 3. Hãy sử dụng mô hình cung cầu để lý giải tại sao sự giảm sút cùa giá sữa l tác động tới giá kem và lượng kem bán ra. Hãy xác định các biến ngoại sinh biến nội sinh trong phần giải thích của bạn. Mắt ạiái Khi giá sữa giảm, chi phí sản xuất kem giảm và vì vậy đường cung về kem dịch chuyển xuống phía dưới như trong hình 1.1. Sự dịch chuyển này làm cho giá kem giảm, lượng cung và lượng cầu về kem tăng lên. Lượng kem Hình 1.1. Trong phần giải thích trên, giá sữa và giá kem là biến ngoại sinh, được xác định từ ngoài mõ hình, còn lượng cung và lượng cầu về kem là biến nội sinh, được xác định từ mô hình. 4. Giá bạn trả khi cắt tóc có thay đổi thưởng xuyên không? Cáu trả lời của b có hàm ý gì đối với tác dụng cùa mô hình cân bằng thị trường trong quá trì phân tích thị trưởng cắt tóc? Giá cắt tóc ít thay dổi. Theo kết quả quan sát ngẫu nhiên, người thợ cắt tóc có xu hướng giữ nguyên giá cắt tóc trong thời gian từ Ì đến 2 năm mà không quan tâm đến cầu về cắt tóc và cung về thợ cắt tóc (trừ những ngày lễ, tết). Vì dựa trẽn giả định giá cả linh hoạt, nên mô hình cân bằng thị trường không thích hợp đối với quá trình phân tích thị trường cắt tóc trong ngắn hạn. Tuy nhiên trong dài hạn, giá cắt tóc có xu huống điều chỉnh, vì vậy mô hình cân bằng thị trường tỏ ra thích hợp đối vói mục đích này. 10
 • 11. liệu kinh tế vĩ mo B à i 2 SỐ LIỆU KINH TẾ VĨ MÔ ị. TÓM TẮT NỘI DUNG Các nhà kinh tế tìm hiểu hiện tượng kinh tế vĩ mô bằng cách dựa vào cả lý thuyết và kết quả quan sát, bao gồm kết quả quan sát ngẫu nhiên và thống kê kinh tế. Ba chỉ tiêu thống kê kinh tế được các nhà kinh tế và hoạch định chính sách quan tâm nhiều nhất là tổng sản phẩm trong nưỏc (GDP), chỉ số giá tiêu dùng (C/7) và tỷ lệ thất nghiệp (lí). GDP phản ánh cả tổng thu nhập của mọi người trong nền kinh tế và tổng chi tiêu của họ để mua sản lượng hàng hoa và dịch vụ của nền kinh tế. GDP danh nghĩa tính toán giá trị của hàng hoa và dịch vụ theo giá hiện hành trên thị trường. GDP thực tế tính toán giá trị của hàng hoa và dịch vụ theo giá cố định. GDP thực tế chỉ thay đổi khi lượng hàng hoa và dịch vụ thay đổi, trong khi GDP danh nghĩa thay đổi khi lượng hàng, giá cả hoặc cả hai thay đổi. Chỉ số điều chỉnh GDP là tỷ lệ tính bằng phần trăm giữa GDP danh nghĩa và GDP thực tế. Nó là một chỉ số giá và cho chúng ta biết đà gia tăng của giá cả. GDP là tổng của 4 nhóm chi tiêu: tiêu dùng (C), đầu tư (/), mua hàng của chính phủ (G) và xuất khẩu ròng (NX), nghĩa là GDP = c + ì + G + NX. Mỗi nhóm chi tiêu này là một thành tố (chi tiêu) của GDP. Chỉ số giá tiêu dùng (CPỈ) phản ánh giá của giỏ hàng hoa và dịch vụ mà nguôi tiêu dùng điển hình mua. Giống như chỉ số điều chỉnh GDP, CPỈ phản ánh mức giá chung và sự thay đổi của nó. Tỷ lệ thất nghiệp là tỷ lệ phần trăm số người muốn làm việc, nhung không có việc làm. Sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp thuồng đi kèm với hiện tượng giảm sút GÓP thực tế. Quy luật Okun nói rằng nếu tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi, tốc độ tăng trưởng của GDP thực tế sẽ bằng khoảng 3%/năm và mỗi khi tỷ lệ thất nghiệp tâng thêm một phần trăm, tỷ lệ này lại giảm 2 phần trăm. l i
 • 12. BÀI TẬP KINH TẾvĩ MÔ Các số liệu được xác định trong bài này dược các nhà hoạch định chính sách công cộng và sư nhân sử dụng để theo dõi những thay đổi diễn ra trong nền kinh tế và đề ra các chính sách thích hợp. Chúng cũng được các nhà kinh tế sử dụng để xây dựng và kiểm định các lý thuyết kinh tế. li. CÂU HỎI ÔN TẬP /. Hãy nêu ra hai sản phẩm được tính vào GDP. GDP làm thếnào đểphàn ánh hai sự việc cùng một lúc? (Trá tài Hai sản phẩm được tính vào GDP (của năm nay) lả thịt và gạo mà gia đình tỏi đã mua vào ngày 30 tháng 9. GDP phản ánh cả tổng thu nhập của mọi người trong nền kinh tế và tổng chi tiêu để mua hàng hoa và dịch vụ của nền kinh tế. GDP có thể đồng thời phản ánh cả hai đại lượng này vì thực ra chúng chỉ là một: đối với nền kinh tế với tư cách một tổng thể, thu nhập phải luôn luôn bằng chi tiêu. Để hiểu tại sao lại như vậy, chúng ta cần tìm hiểu biểu đồ về luồng chu chuyển của thu nhập. Biểu đồ này cho thấy đây là hai phương pháp khác nhau, nhưng tương đương nhau để tính toán dòng tiền chu chuyển trong nền kinh tế. Một cách khác, đơn giản hơn là chú ý rằng trong nền kinh thị trường, mọi giao dịch đều có bên bán và bên mua; từ đó chúng ta suy ra rằng chi tiêu của người này phải bằng thu nhập của người kia và vì vậy đương nhiên là tổng của chúng phải bằng nhau. 2. Chỉ số giá tiêu dùng cho chúng ta biết điều gì? Í7MÍ lài Chỉ số giá hàng tiêu dùng cho biết mức giá chung trong nền kinh tế. Nó cho ta thấy giá (tính bằng phẩm trăm) của một giỏ hàng hoa cố định tính theo giá hiện hành so với giá của giỏ hàng hoa đó trong năm cơ sở. Dưới dạng công thức chúng ta có thể viết: CPI = (LpiqJĨ4>^)xl00 3. Hãy nêu ra ba nhóm người mà Cục Thống kê Lao động Mỹ sử dụng đểphân loại mọi người trong nền kinh tế. <3rả lài Ba nhóm người dó là: người có việc làm, nguôi thất nghiệp và người không nằm trong lực lượng lao động. Tỳ lệ thất nghiệp là tỳ lệ phần trăm lực lượng lao động bị thất nghiệp, nổ được tính như sau: 12
 • 13. liệu kinh tế vĩ mô Tỷ lệ thất nghiệp = (Số người thất nghiệplLực lượng lao động) X 100 Hãy lưu ý rằng lực lượng lao động bằng số nguôi có việc làm cộng với số người thất nghiệp. 4. Hãy giải thích Quy luật Okun £7MÍ lồi Quy luật Okun ám chỉ mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa thất nghiệp và GDP thự tế. Do công nhân có việc làm góp phần sản xuất ra hàng hoa và dịch vụ, trong khi công nhãn thất nghiệp thì không, nên sự gia táng tỷ lệ thất nghiệp dẫn tới sự giảm sút trong GDP thực tế. Quy luật Okun có thể tóm tắt bằng phương trình sau: % thay đổi của GDP thực tế = 3% - 2 X (% thay đổi tỷ lệ thất nghiệp) Phương trình trên nói rằng nếu tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi, thì tỷ lệ tăng trưởng của GDP thực tế sẽ là 3%. Đối với mỗi phần trăm thay đổi tỷ lệ thất nghiệp, sản lượng sẽ thay đổi 2% theo chiều ngược lại. Ví dụ, khi tỷ lệ thất nghiệp giảm 1% (từ 6% xuống 5% = - 1%), GDP thực tế tăng 2% (từ 3% lên 5%); khi tỷ lệ thất nghiệp tăng 1% (từ 6% lên 7% = 1%), GDP thực te giảm 2% (từ 3% xuống chỉ còn 1%). MI. BÀI TẬP VẬN DỤNG /. Hãy xem lại báo chí trong những ngày qua. Chỉ tiêu thống kê kinh tế mới nào được công bố? Bạn giải thích các chỉ tiêu thống kê này như thế nào? Mỉt'i giói Nhiều chỉ tiêu thống kê kinh tế được chính phủ các nước công bố. Những chỉ tiêu được công bố rộng rãi nhất là: Tổng sản phẩm trong nước (GDPy. giá trị thị trường của tất cả các hàng hoa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong một nước trong một thời kỳ nhất định (thường là Ì năm). Tổng sản phẩm quốc dàn (GNP): tổng thu nhập mà cư dãn trong nước kiếm được trong một thòi kỳ (thường là một năm) ở cả nền kinh tế trong nước và ở nước ngoài. Tỷ lệ thất nghiệp (lí): tỳ lệ phẩn trăm lực lượng lao động không có việc làm. Lợi nhuận công ty: thu nhập của các công ty sau khi đã thanh toán các khoản chi phí trà cho công nhân và chủ nợ. 13
 • 14. BÀI TẬP KINH TẾvỉ MÔ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI): mức giá chung của giỏ hàng hoa mà người tiêu dùng điển hình mua. Sự thay đổi trong CPI được gọi là tỷ lệ lạm phát. Cán cân thương mại: chênh lệch giữa kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu. Tỷ lệ lạm phát: tỷ lệ phần trăm thay đổi của mức giá chung 71= 2. Một người nông dân trồng lúa và bánỉ kg thóc cho người xay xát với giá 3 nghìn đồng. Người xay xát xay thóc thành gạo và bán gạo cho người làm bán đa với giá 4 nghìn đồng. Người làm bánh đa xay gạo thành bột và tráng bánh đa, sau đó bán cho một kỹ sư lấy 6 nghìn đồng. Người kỹ sưđó ăn bánh đa. M người trong chuỗi các giao dịch này tạo ra bao nhiêu giá trị gia tăng? GDP trong trường hợp này bằng bao nhiêu? Mồi ụìái Giá trị gia tăng do mỗi người tạo ra là giá trị hàng hoa được sản xuất ra trừ đi giá trị nguyên liệu cần thiết mà mỗi người phải trả để sản xuất ra hàng hoa đó. Vì vậy: > Giá trị gia tăng của người nông dân bằng: 3 nghìn dồng -0 = 3 nghìn đồng, > Giá trị gia tăng của người xay xát bằng: 4 nghìn đồng - 3 nghìn đồng = Ì nghìn đồng, > Giá trị gia tăng của người làm bánh đa bằng: 6 nghìn đồng - 4 nghìn đồng = 2 nghìn đồng, và > GDP bằng tổng giá trị gia tăng ở tất cả các khâu của quá trình sản xuất ra chiếc bánh đa: 3 nghìn đồng + Ì nghìn đồng + 2 nghìn đồng = 6 nghìn đồng. Hãy chú ý rằng giá trị của bánh đa (hàng hoa cuối cùng) bằng 6 nghìn đồng, đúng bằng tổng giá trị gia tăng. 3. Giả sử một nữ giám dốc trẻ lấy người phục vụ trong gia đình của mình. Sau khi cưới, chồng cô vẫn tiếp tục phục vụ có như trước và cô tiếp tục nuôi anh với số tiền như trước (nhưng với tư cách là chồng, chứ không phải người là công ăn lương). Theo bạn, cuộc hôn nhân này có tác động tới GDP không? N có, nó tác động tới GDP như thếnào? £M ạiảl Có khi người nữ giám đốc ưẻ lấy người phục vụ trong gia dinh của mình, GDP sẽ thay đổi: nó giảm một lượng đúng bằng tiền lương của người phục vụ. Chúng ta có thể lý giải điều này như sau: do tiền lương cùa người phục vụ dược tính 14
 • 15. liệu kinh tế vĩ mô vào GDP, nên khi anh ta cưới cô chủ và không được trả lương nữa, GDP phải giảm một lượng đúng bằng tiền lương truóe đây của anh ta. Hãy chú ý rằng nếu GDP tính cả giá trị của các dịch vụ nội trợ, thì đám cuối không ảnh hưởng đến nó do người phục vụ vẫn làm công việc như cũ. Tuy nhiên, do GDP không phải là chỉ tiêu hoàn hảo vế hoạt động của nền kinh tế và một số hàng hoa và dịch vụ bị bỏ qua, nên khi công việc của người phục vụ chuyển thành công việc nội trợ, nó bị đưa ra ngoài danh mục hàng hóa và dịch vụ được dùng để tính GDP. Ví dụ này minh họa cho thực tế là: GDP không tính đến bất kỳ hàng hoa hoặc dịch vụ nào được tạo ra trong hộ gia đình. Ngoài ra, GDP cũng không tính đến một số hàng hoa và dịch vụ khác như: tiền thuê quy đổi phải trả khi thuê hàng lâu bền (ô tô, tủ lanh) và hoạt động buôn bán bất hợp pháp. 4. Hãy xếp các giao dịch sau đây vào một trong 4 thành tố của chi tiêu. a. Doanh nghiệp Honda Việt Nam bán chiếc xe Wave cho một nữ sinh. b. Doanh nghiệp Honda Việt Nam bán chiếc xe Dream cho một sinh viênở Phỉllipins. c. Doanh nghiệp Honda Việt Nam bán chiếc xe Dream cho sở Công an Hà Nội. d. Doanh nghiệp Honda Việt Nam bán chiếc ô tô vivic mới xuất xưởng cho Petro Việt Nam. e. Doanh nghiệp Honda Việt Nam chuyển chiếc Dream sản xuất chiều ngày 31 tháng 12 vào hàng tồn kho. f . Vào ngày Ì tháng Ì, doanh nghiệp Honda Việt Nam lấy chiếc Dream sản xuất năm trước ra bán cho người tiêu dùng. £ồi giải g. Tiêu dùng, vì đây là khoản chi tiêu của khu vực hộ gia đình để mua hàng hóa. h. Xuất khẩu ròng, đây là khoản chi tiêu của người nước ngoài để mua hàng hóa sản xuất trong nưốc. i. Mua hàng của chính phủ, vì đây là khoản chi tiêu của chính phủ để mua hàng hóa. j . Đầu tư, vì đây là khoản chi tiêu của khu vực doanh nghiệp để mua hàng hóa. k. Đầu tu, vì hàng tồn kho tăng thêm được coi là khoản chi tiêu của khu vục doanh nghiệp để mua hàng hóa của chính mình. 1. Tiêu dùng, vì đây là khoản chi tiêu của khu vực hộ gia đình để mua hàng hóa. Hãy chú ý rằng trong trucmg hợp này, đầu tư phải giảm một lượng tuôngứng vì hàng tồn kho của khu vực doanh nghiệp giảm. 15
 • 16. BÀI TẬP KINH TẾvĩ MÔ 5. Hãy tìm số liệu vé GDP và các thành tố của nó trong Niên giám Thống ké năm 2004, sau đó tính tỷ lệ phần trăm của các thành tố sau đáy cho các năm 1998, 2000 và 2003: a. Chi cho tiêu dùng cá nhãn. b. Tổng đầu tư của tư nhân trong nước. c. Mua hàng của chính phủ. ả. Xuất khẩu ròng. e. Mua hàng phục vụ quốc phòng. Ị. Mua hảng của chính quyền địa phương. g. Nhập khẩu. Bạn có nhận thấy mối quan hệ ổn định nào trong các số này không? Bạn có nhận thấy xu thếnào không? JHiì t/iáỉ Giả sử bạn tìm thấy số liệu về GDP và các thành tố của nó trong Niên giám Thống kê năm 2004, sau đó tính tỷ lệ phần trăm của các thành tố chi tiêu cho các nam 1998, 2000 và 2003 và được bang sau đây: 1950 1970 1990 Chi cho tiêu dùng cá nhàn 67,1% 64,0% 67,8% Tổng đầu tư của tư nhân trong nước 18,9% 14,9% 14,6% Mua hàng của chính phủ 13,8% 21,0% 18,9% Xuất khẩu ròng 0,2% 0,1% -1,3% Mua hàng phục vụ quốc phòng 5,0% 7,6% 5,7% Mua hàng của chính quyền địa phương 6,7% 4,0% 5,5% Nhập khẩu 11,3% 11,1% 11,2% Bạn có thể quan sát bảng trên và căn cứ vào sự thay đổi trong các thành tố cùa GDP để nêu ra các nhận xét như sau: a. Chi cho tiêu dùng cá nhân duy trì ổn định ở mức khoảng 2/3 GDP. Chùn" ta có được nhận định này là vì mặc dù từ năm 1950 đến năm 1970, chi tiêu cho tiêu dùng cá nhân giảm 3,1%, nhưng đến năm 1990, nó lại tăng lên mức xấp xỉ bằng tỉ tỷ lệ % của năm 1950. b. Tổng đầu tư của tư nhân trong nước có xu hướng giảm. Nó giảm tới 49c trong thời kỳ 1950-1970, sau đó tiếp tục giảm 0,3% trong thời kỳ 1970- 1990. 16
 • 17. liệu kinh tế vĩ mô c. Mua hàng của chính phủ có xu huống tăng. Tuy nhiên, sau khi đã tăng lên mức quá cao (21,0%) - tức tăng 7,2% từ năm 1950 đến năm 1970 - nó đã giảm đôi chút (xuống còn 18,9%) vào năm 1990. d. Trong năm 1950 và 1970, xuất khẩu ròng mang dấu dương. Điều đó nói lên rằng đất nước đã có thặng dư cán cân thương mại (xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu) trong thời kỳ này. Tuy nhiên, tình hình bị đảo ngược vào năm 1990. Trong năm này xuất khẩu ròng mang dấu âm, đất nước rơi vào tình trạng thâm hụt cán cân thương mại (xuất khẩu nhỏ hơn nhập khẩu). e. Chi tiêu cho mua hàng của chính phủ phục vụ quốc phòng tăng 2,6% từ năm 1950 đến năm 1970. Nguyên nhân chính ở đây chắc chắn là các cuộc chiến tranh mà đất nưốc cần tiến hành hoặc tình hình an ninh trên thế giới xấu đi. Có thể do sau đó các cuộc chiến tranh đã kết thúc hoặc tình hình thế giới được cải thiện, mà khoản chi tiêu giảm tới 1,9% vào năm 1990 (so với năm 1970). ĩ. Mua hàng của chính quyền địa phương có xu hướng giảm mạnh từ năm 1950 đến năm 1970 (tới 3,7%), nhưng sau đó lại có xu hướng tăng, mặc dù chậm hơn (1,5%). g. Nhập khẩu tăng nhìn chung ổn định (bằng khoảng 11% GDP), tuy có giảm nhẹ (0,2%) vào năm 1970, nhưng sau đó lại tăng lên vào năm 1990 (0,1%). 6. Hãy xem xét một nền kinh tế sản xuất và tiêu dùng bánh mỹ và ô tô. Bảng sau đây ghi số liệu cho hai năm khác nhau: Đơn vị Năm 2000 Năm 2005 Giá ó tô Nghìn đồng 50.000 60.000 Giá bánh Nghìn đồng 10 20 Lượng ô tô sản xuất ....Chiếc, 100 120 Lượng bánh sản. 500.000 400.000 a. Hãy sử dụng năki$ộl$ịỊ^Mfày$ậ&sDP danh nghĩa, GDP thực tế, chỉ số điều chinh GBP (thỉ sergtSrtãSpeỷrếs) vò một chì số giá có quyền số cố định nhưCPI (chỉ số giá Paasche). b. Giá cả tăng bao nhiêu trong khoảng thời gian giữa năm 2000 và 2005? Hãy so sánh những câu trả lời do chỉ sô giá Laspeyres và Paasche đưa ra. Hãy giải thích sự khác nhau. c. Giả sử bạn là đại biểu Quốc hội và đang viết một bản khuyến nghị về việc đưa chỉ số trượt giá vào đế tính mức chi trả tiền hưu trí. Nghĩa là, bạn muôn 17
 • 18. BÀI TẬP KINH TẾvĩ MÔ khuyến nghị một cách đểđiêu chỉnh khoán trợ cấp này nhằm loại trừ nhữ thay đối trong giá sinh hoạt. Bạn sẽsửdụng chi sốđiều chỉnh GDP hay CP Tại sao? Mồi ạiảì a. Nếu ký hiệu GDP danh nghĩa, GDP thực tế, chỉ số điều chỉnh GDP và chi số giá tiêu dùng lần lượt là GDPN, GDPR, DGDpvà CPl, chúng ta có thể tính các đại lượng này như sau: - GDPMm = (50.000 X 100) + (10 X 500.000) = 10.000.000 (nghìn đồng) - GDPNỉm5 = (60.000 X 120) + (20 X 400.000) = 15.200.000 (nghìn đồng) - GDPR 2000= GDPN 2om - GDPR2m5 = (50.000 X 120) + (10 X 400.000) = 10.000.000 (nghìn đồng) " ^GDP.2(KX)= GDPfị 2000 /GDPN 2000x 100 = (I/W£Po<7o) X 100 = (10.000.000/10.000.000) xioo = 100% - £>GDp, 2005 = G>1) X 100 = (16.000.000/10.000.000) xioo = 160% (vóiẸp,<7o = 60.000 X 100 + 20 X 500.000 = 16.000.000) b. Kết quả tính toán ở câu a cho thấy rằng nếu dựa vào chỉ số điều chỉnh GDP (chỉ số giá Paasche), chúng ta có thể nói rằng tính bình quân, giá cả của hàng hoa sản xuất ra năm 2005 đã tăng 52% so với năm 2000. Tuy nhiên, nếu dựa vào chỉ số giá tiêu dùng (chỉ số giá Laspeyres), chúng ta lại đi đến kết luận rằng tính bình quân, giá cả của hàng hoa sản xuất ra năm 2005 đã tăng 60% so với năm 2000. Như vậy, câu trả lời về quy mô gia tăng của mức giá do chỉ số (chỉ số giá Paasche và Laspeyres đưa ra không giống nhau. Có 2 nguyên nhân dẫn tới sự khác nhau này. Nguyên nhân thứ nhất là giá tương đối của hai hàng hóa đã thay đổi. Trong khi giá ô tô chỉ tăng 20% [= (60.000 nghìn đồng - 50.000 nghìn đồng)/50.000 nghìn đổng X 100], thì giá bánh tăng tói 100% [= (20 nghìn dồng - 10 nghìn đồng)/10 nghìn đồng X 100]. Nguyên nhân thứ hai là cơ cấu hàng hóa sản xuất và tiêu dùng đã thay dổi. Lượng ô tô sản xuất ra tăng trong khi lượng bánh giảm xuống. Do chỉ số giá Paasche sử dụng quyền số thay đổi (<7,) và nó tính tới sự thay đổi này trong lượng hàng trong khi chỉ số giá Laspeyres sử dụng quyền số cố định (in) và giữ nguyên cơ cấu hàng hóa cũ, nên kết quả tính được phải khác nhau. 18
 • 19. liệu kinh tế vĩ mô Cụ thể, chúng ta có thể nhận định như sau. Chỉ số điều chỉnh GDP đánh giá đúng tầm quan trọng của các loại giá cả trong chỉ số do sử quyền số thay đổi: khi lượng bánh giảm và lượng ô tô tăng, tầm quan ưọng của giá bánh là giá ô tô được thay đổi một cách tương ứng. Chỉ số giá tiêu dùng đánh giá tầm quan trọng của giá cả không chính xác do sử dụng quyền số cố định: nó đánh giá tầm quan trọng của giá bánh mỹ cao hơn so với thực tế và tầm quan trọng của giá ô tô thấp hơn so vói thực tế. Vì hai nguyên nhân này, chỉ số giá tiêu dùng cao hơn chỉ số điều chỉnh GDP khá nhiều. c. Không có câu trả lòi dứt khoát cho vấn đề này. Lý tưởng mà nói, chúng ta mong muốn có một mức giá cả chung phản ánh chính xác giá sinh hoạt. Khi một mặt hàng trở nên đắt tương đối so vói các mặt hàng khác, thì người ta sẽ giảm mức tiêu dùng mặt hàng đó và tăng mức tiêu dùng các mặt hàng khác. Trong ví dụ trên, người tiêu dùng đã mua ít bánh hơn và mua nhiều ô tô hơn. Nó cũng cho thấy chỉ số có quyền số cố định, chẳng hạn CPI định giá quá cao sự thay đổi trong chi phí sinh hoạt, bởi vì nó không tính được việc người tiêu dùng có thể thay thế mua những hàng hoa trở nên đắt hơn bằng việc mua những hàng hoa trở nên rẻ hơn. Mật khác, chỉ số có quyền số thay đổi, chẳng hạn như chỉ số điều chỉnh GÓP, đánh giá quá thấp sự thay đổi trong chi phí sinh hoạt bởi vì nó không tính thực tế là người tiêu dùng phải thay thế hàng hóa này bằng hàng hóa khác. Rõ ràng mức độ thỏa mãn nhu cầu của anh ta bị giảm khi buộc phải làm như vậy. 7. Anh Ba chỉ tiêu dùng cam. Trong nămỉ, cam chanh giá lo nghìn đồng Ì cân, cam sành giá 20 nghìn đồng một cân và anh Ba mua lo cân cam chanh. Vào năm 2, cam chanh giá 20 nghìn đồng Ì cân, cam sành giá lo nghìn đồng một cân và anh Ba mua lo cân cam sành. a. Hãy tính CPI cho mỗi năm. Giả sửnămỉ là năm cơ sở, tức năm mà giỏ hàng tiêu dùng được cốđịnh. Chỉsố của bạn thay đổi nhưthếnào từnăm Ì sang năm 2. b. Hãy tính mức chi tiêu danh nghĩa để mua cam trong mỗi năm. Nó thay đổi như thế nào từ năm Ì sang năm 2? c. Hãy sử dụng năm Ì làm năm gốc và tính toán mức chi tiêu thực tế về cam của anh Ba trong mỗi năm. Nó thay đổi như thế nào từ năm Ì sang năm 2? d. Hãy định nghĩa chi số giá bằng tỷ lệ giữa mức chi tiêu danh nghĩa và mức chi tiêu thực tế và tính chỉ số giá cho mỗi năm. Nó thay đổi như thế nào từ nămỉ sang năm 2? e. Giả sử anh Ba cảm thấy thoa mãn như nhau khi ăn cam chanh hoặc cam sành. Giá sinh hoạt thực sự đối với anh Ba tăng bao nhiêu? Hãy so sánh cáu trả lời này với câu trả lời của bạn ờ phần (a) và (á). Ví dụ này nói cho bạn biết điều gì về chỉ số giá Laspeyres và Paasche? 19
 • 20. BÀI TẬP KINH TẾvĩ MÔ Mồi ụiái a. Do năm Ì là năm cơ sở và năm 2 là năm hiện hành nên chúng ta có Cf7nămỊ = 100% (vì năm Ì là năm cơ sở) cwn ă m , = (E/J,?o/ỊPo?o) X 100 = (20.000 xio + 10.000 X 0)/(10.000 X 10 + 20.000 xơ) xi00 = 200% Kết quả tính toán cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tính được đã tăng từ 100% lén 200%. b. Mức chi tiêu danh nghĩa để mua cam (£N) trong mỗi năm: - Năm Ì: Em = Zpo?o = 10.000 X lo + 20.000 X 0 = 100.000 (đồng) - Năm 2: £N 2 = I/?,<7, = 20.000 X 0 + 10.000 X 10 = 100.000 (đồng) Như vậy, mức chi tiêu danh nghĩa không thay đổi từ năm Ì sang năm 2. c. Mức chi tiêu thực tế (£R) ưong mỗi năm - Năm 1: ERi = Zp,ứo = 10.000 X 10 + 20.000 X 0 = 100.000 (đổng) - Năm 2: £R 2 = I/?0<7| = 10.000 X 0 + 20.000 X 10 = 200.000 (đổng) Kết quả tính toán cho thấy mức chi tiêu thực tế đã tăng từ 100.000 lên 200.000 đồng. d. Nếu định nghĩa chỉ số giá bằng tỷ lệ giữa mức chi tiêu danh nghĩa và mức chi tiêu thực tế (ký hiệu kà £>DGP). chúng ta có thể tính chỉ số giá cho mỗi năm như sau: - Năm Ì: DGDp, = 100% (vì năm Ì là năm cơ sờ) - Năm 2: DG D P 2 = (£R 2 /£R J ) X 100 = (200.000/100.000) X 100 = 200% Kết quả tính toán cho thấy chỉ số giá tính bằng tỷ lệ giữa mức chi tiêu danh nghĩa và mức chi tiêu thực tế đã tăng từ 100% lên 200%. e. Nếu anh Ba cảm thấy thoa mãn như nhau khi ăn cam chanh hoặc cam sành giá sinh hoạt thực sự đối với anh Ba không thay đổi, vì mức chi tiêu của anh vẫn như cũ và anh không cảm nhận thấy giá cả đã tăng lên. Rõ ràng câu trả lời này không phù hợp với các chỉ số tính được trong câu a và d: do cả CPỈ và DDCP đều tăng 200%, nên giá sinh hoạt phải tăng gấp đôi. Ví dụ này cho chúng ta thấy những điểm khác nhau giữa chỉ số Laspeyres và chỉ số Paasche. Do chì so Laspeyres sử dụng quyền số cố định (là lượng hàng - q0) và không tính tới khả năng thay thế hàng hóa đắt tiền bằng hàng hóa rẻ hơn, nên nó đánh giá sự oịa tăng của giá sinh hoạt quá cao. Do chỉ số Paasche sử dụng quyền số thay dồi (là lượng hàng - <7,) và tính tói khả năng thay thế hàng hóa đắt tiền bằng hàng hóa rè tiền, nên sự gia tăng của giá sinh hoạt quá thấp. Tuy nhiên, trong ví dụ cùa chúng ta, nó vẫn bằng 200% và không phản ánh đúng thực tế, vì anh Ba đã từ bó hoàn toàn cam chanh, chỉ mua cam sành là thứ có giá đã giảm một nửa và theo giả định thì phúc lợi của anh hoàn toàn không bị ảnh hường bời sự thay thê này. 20

Vi mô và vi mô khác nhau như thế nào?

2. Vi mô là gì? Như đã nói ở trên, "vĩ mô" mang ý nghĩa thể hiện một phạm vi rộng lớn, bao quát, còn "vi mô" có ý nghĩa của một phạm vi nhỏ hép, chi tiết, cụ thể, một khía cạnh nhỏ trong một hệ thống lớn.nullVĩ mô là gì? Vi mô là gì? Phân biệt giữa vĩ mô và vi mô - Luật Minh Khuêluatminhkhue.vn › vi-mo-la-ginull

Tại sao phải học môn kinh tế vĩ mô?

Kinh tế vi mô đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc phân tích và nghiên cứu mối quan hệ giữa cung và cầu. Khi có sự mâu thuẫn giữa cung và cầu thì kinh tế học vi mô sẽ giúp chúng ta tìm ra mức sản lượng tối ưu mà tại đó người sản xuất có thể đạt được mục tiêu lợi nhuận tối đa.nullKinh tế vi mô là gì? Ảnh hưởng của kinh tế vi mô trong đầu tư - TOPItopi.vn › kinh-te-vi-monull

Khái niệm kinh tế vĩ mô là gì?

Kinh tế học vi mô hay là kinh tế tầm nhỏ (Tiếng Anh: microeconomics), là một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh tế nói chung. Kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô là hai lĩnh vực chung nhất của kinh tế học.nullKinh tế học vi mô – Wikipedia tiếng Việtvi.wikipedia.org › wiki › Kinh_tế_học_vi_mônull

Kinh tế vĩ mô thất nghiệp là gì?

Thất nghiệp là thuật ngữ thường được sử dụng trong kinh tế vĩ mô để chỉ tình trạng người đang trong độ tuổi lao động, có đầy đủ khả năng lao động và có nhu cầu tìm việc làm nhưng chưa có việc làm.nullThất nghiệp – Wikipedia tiếng Việtvi.wikipedia.org › wiki › Thất_nghiệpnull