Tra cứu hướng dẫn viên năm 2024

Hội hướng dẫn viên TP. Hà Nội

Hội viên

Hội viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

Tra cứu hướng dẫn viên năm 2024

Nguyễn Thanh Tùng

Số thẻ Hội viên: HAN133230482

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 31-12-2024

Số thẻ HDV: 133230482

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 01-01-1994

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 3 năm

1

Tra cứu hướng dẫn viên năm 2024

Đỗ Văn Trung

Số thẻ Hội viên: HAN133230442

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 31-12-2024

Số thẻ HDV: 133230442

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 10-06-1993

Ngoại ngữ: Tiếng Hàn, Tiếng hàn

Năm kinh nghiệm: 3 năm

2

Tra cứu hướng dẫn viên năm 2024

Phạm Ngọc Duy

Số thẻ Hội viên: HAN122231421

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 30-12-2024

Số thẻ HDV: 122231421

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 20-06-1989

Ngoại ngữ: Tiếng Hàn, Korea

Năm kinh nghiệm: 3 năm

3

Tra cứu hướng dẫn viên năm 2024

Hoàng Trọng Tuấn

Số thẻ Hội viên: HAN101237589

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 31-12-2024

Số thẻ HDV: 101237589

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 28-01-1988

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 5 năm

4

Tra cứu hướng dẫn viên năm 2024

Lê Thị Huyền Anh

Số thẻ Hội viên: HAN133220387

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 30-12-2024

Số thẻ HDV: 133220387

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 18-02-1993

Ngoại ngữ: Tiếng Hàn, Ko có

Năm kinh nghiệm: 6 năm

5

Cao Lê Bắc

Số thẻ Hội viên: HAN101132415

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 30-12-2024

Số thẻ HDV: 101132415

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 27-09-1981

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 3 năm

6

Tra cứu hướng dẫn viên năm 2024

Nguyễn Thị Huệ

Số thẻ Hội viên: HAN133220390

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 29-12-2024

Số thẻ HDV: 133220390

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 24-12-1987

Ngoại ngữ: Tiếng Hàn, Tiếng Hàn Quốc

Năm kinh nghiệm: 3 năm

7

Tra cứu hướng dẫn viên năm 2024

Vũ Hữu Thắng

Số thẻ Hội viên: HAN101237552

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 29-12-2024

Số thẻ HDV: 101237552

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 05-11-1988

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Ko co

Năm kinh nghiệm: 3 năm

8

Tra cứu hướng dẫn viên năm 2024

Thẩm Thế Hoàn

Số thẻ Hội viên: HAN201161690

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 29-12-2024

Số thẻ HDV: 201161690

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 03-10-1984

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 15 năm

9

Tra cứu hướng dẫn viên năm 2024

Đoàn thị thủy

Số thẻ Hội viên: HAN138220187

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 29-12-2024

Số thẻ HDV: 138220187

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 16-03-1989

Ngoại ngữ: Tiếng Hàn, Korean

Năm kinh nghiệm: 3 năm

10

Tra cứu hướng dẫn viên năm 2024

Nguyễn Quốc Hiện

Số thẻ Hội viên: HAN127230220

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 29-12-2024

Số thẻ HDV: 127230220

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 16-11-1983

Ngoại ngữ: Tiếng Hàn

Năm kinh nghiệm: 10 năm

11

Tra cứu hướng dẫn viên năm 2024

Phùng Bảo Khoa

Số thẻ Hội viên: HAN101206231

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 29-12-2024

Số thẻ HDV: 101206231

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 24-11-1996

Ngoại ngữ: Tiếng Trung, Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 7 năm

12

Hướng dẫn viên du lịch lấy bao nhiêu điểm?

Chuyên ngành Lữ hành, hướng dẫn du lịch lấy 25,8 điểm khối C00 và 24,8 điểm khối D01; D78; D96; A16. Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch quốc tế với mức điểm chuẩn là 31,4 điểm (thang điểm 40), với 5 tổ hợp môn D01; D78; D96; A16; A00.

Cần học gì để làm hướng dẫn viên du lịch?

Hiểu đơn giản, để trở thành hướng dẫn viên du lịch, bạn phải theo học các nhóm ngành liên quan tới du lịch như:.

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành..

Quản trị khách sạn..

Quản trị kinh doanh du lịch..

Quản trị du lịch, khách sạn..

Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch).

Ngôn ngữ Anh, Trung, Nhật, Hàn…..

Hướng dẫn viên du lịch 1 ngày bao nhiêu?

THUÊ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH.

Hướng dẫn viên dịch tiếng Anh là gì?

- tour guide (hướng dẫn viên du lịch) : Our tour guide showed us around the old town.